HVORFOR KAN JEG
IKKE RINGE TIL JER?

Vi vil gerne fortælle dig, hvorfor du ikke kan ringe til os. For vi kan da godt forstå, hvis du undrer dig.

Hos KAZOOM ønsker vi at give dig det bedste internet i form af fibernet til den laveste pris. Kort sagt er det høj kvalitet til lav pris. Når vi gerne vil give dig det bedste fibernet til en lækker lav pris, så kræver det, at vi holder administrationsomkostningerne nede. Dét gør vi blandt andet ved ikke at have en dyr supportafdeling, der sidder og venter ved telefonerne. I stedet har vi fokus på en god dialog via mailsupport samt en emneoversigt over spørgsmål og svar. Du kan altid kontakte os på kundeservice@kazoom.dk hvor vi vil hjælpe dig med dét, du har brug for. Vi holder os dog inden for emnet fibernet – andre emner vil Mads og Monopolet nok være bedre til at svare på. I vores oversigt over spørgsmål og svar har vi forsøgt at forudse mulige spørgsmål, du måtte have – og så svare på dem.

Hos KAZOOM foregår alt online – uden telefon. Det er helt enkelt sådan, vi kan give dig den bedste internetforbindelse til den laveste pris.